لیگ اتاق فرار

اولین تورنومنت و برگذاری لیگ اتاق فرار در ایران.

لیگ قهرمانی اتاق فرار

لیگ

لیگ یک کلمه فارسی است که با توجه به متن ممکن است چندین معنی داشته باشد. در حوزه ورزش، ممکن است به معنای لیگ یا لیگ برتر باشد، همچنین در حوزه سیاسی ممکن است به گروه یا فراکسیونی اشاره داشته باشد مانند اراکان اصولگرا و اصلاح‌طلب. این کلمه می تواند به عنوان دسته‌بندی یا سطحی هم باشد، مانند لیگ برتر فوتبال که برترین لیگ‌های فوتبال در جهان به حساب می‌آید. همچنین این کلمه می‌تواند در عبارات متداول نیز به کار رود، مانند “در لحظه‌ی آخر لیگ می‌شه” یعنی در نهایت مشخص می‌شود. به طور کلی، معنی لغت لیگ به وابستگی به زمینه کاربردش متفاوت است.

در اتاق فرار هم میتوان شاهد لیگ بود، که با شرکت در اتاق فرار‌ها و کسب امتیاز شما برای برد تلاش کنید.

اولین لیگ اتاق فرار

اولین لیگ اتاق فرار توسط برند allescape.ir در سال 1402 در ایران آغاز شد. در این تورنومنت پلیر‌های اتاق فرار  با کسب امتیاز میتوانند که خود را به نفرات اول جدول تبدیل کنند.

این تلاش بدون نتیجه نخواهد بود. همانند تمامی لیگ‌ها شامل جوایز ارزنده است.

لیگ اتاق فرار

نحوه برگذاری لیگ اتاق فرار

در این لیگ امتیازاتی که پلیر اتاق فرار بدست می‌آورند، در هر روز محاسبه و داخل جدول رده‌بندی به صورت همگانی، به نمایش خواهد داده شد. این لیگ بین تعدادی از اتاق فرار‌ها خاص قرار دارد، شما میتوانید از بین این لیست به سلیقه خود تعدادی را انتخاب و در آنها شرکت کنید.

تمامی اتاق فرار‌های که در لیگ حاضر هستند، دارای کیفیت و استانداردهای هستند که شما بتوانید از حضور در آنها اطمینان خاطر، و با امنیت کامل شرکت کنید.

نحوه امتیاز گیری در لیگ اتاق فرار

  • ثبت نام در سایت allescape.ir
  • تقویت مهارت های شخصی و گرفتن امتیاز در هر اتاق فرار
  • ثبت رکورد زمان در اتاق فرار
  • ثبت نظر در صفحه بازی مورد نظر

لیگ اتاق فرار

لیگ اتاق فرار، در کنار هیجان، برد جوایزی شیرین

لیگ قهرمانی اتاق فرار در تابستان

تابستان 1402 لیگ قهرمانی اتاق فرار شروع شده. و تا پایان تابستان سال1402 نتیجه نهایی آن اعلام شد. اخبار لیگ قهرمانی اتاق فرار رو میتوانید از صفحه زیر پیگیری نمایید.